05-806 Komorów, ul. Okrężna 3

Cennik

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są od rodzaju prowadzonej ewidencji oraz ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.

Orientacyjny cennik za miesięczną obsługę księgową, przy zastosowaniu wyceny opartej na ilości dokumentów księgowych w miesiącu, przedstawia się w następujący sposób:

Ryczałt ewidencjonowany
0-30 dokumentów 80,00 zł
Powyżej 30 dokumentów 1,50 zł / dokument
Książka przychodów i rozchodów
do 30 dokumentów 120,00 zł
do 50 dokumentów 150,00 zł
do 100 dokumentów 250,00 zł
Powyżej 100 dokumentów 2,00 zł / dokument
Księgi Handlowe
0-30 dokumentów 300,00 zł
Powyżej 30 dokumentów 4,00 zł / dokument
Opłaty dodatkowe
5 pozycji Wyciągu Bankowego 2,00 zł
Sporządzenie i wysłanie deklaracji 30,00 zł / pozycja
Sporządzenie sprawozdania do GUS 50,00 zł
Sporządzenie Sprawozdania Finansowego
(Bilans, Rachunek Wyników, Informacja dodatkowa do bilansu)
1/12 opłaty rocznej
Sporządzenie dokumentów do KRS 500,00 zł
Sporządzenie bilansu i Rachunku Zysków i Strat za wybrany okres 200,00 zł
Przygotowanie dokumentów do banku (kredyt, leasing) 150,00 zł
Opracowanie Polityki Rachunkowości 500,00 zł
Sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-8B 10,00 zł / deklaracja
Sporządzenie i wysłanie sald do kontrahentów 6,00 zł / sztuka
Księgowanie delegacji krajowej 10,00 zł
Księgowanie delegacji zagranicznej 20,00 zł
Księgowanie Środków Trwałych 5,00 zł / pozycja
Kadry i płace
1-4 pracowników 25,00 zł
5-9 pracowników 22,00 zł
10-19 pracowników 20,00 zł